Ажурирана анализа на неисплатена државна помош за месец февруари и март 2021 година за минимална плата од стана на работодавачите корисници на оваа помош (04.06.2021)

Компании на кои им е исплатена државна помош за минимална плата, а тие не ги уплатиле средствата на своите вработени. Преземете ја табелата тука. (.pdf)