Nga mbledhja e 70-të: Për shkak të valës së nxehtë rekomandime për lirim nga obligimet e punës për shtatzënat dhe personat në moshë mbi 60 vjeç, fëmijët në kopshte mos të mbajnë aktivitete fizike nga ora 11:00 deri në orën 17:00

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, sot, përmes komunikimit me videokonferencë, mbajti mbledhjen e 70-të në të cilën u miratuan rekomandimet për uljen  e rreziqeve nga temperaturat e larta,  në kohëzgjatje prej dy ditë, 18-19 gusht 2022 (e enjte dhe e premte).

Me sugjerimin e ministrit të Shëndetësisë, se sipas të dhënave nga Drejtoria për Çështje Hidrometeorologjike në dy ditët e ardhshme, territori i gjithë vendit do të përfshihet nga temperatura të larta – fazë portokalli, Qeveria ka dhënë rekomandimet në vijim:

  1. Lirim nga obligimet e punës për grupet më të rrezikuara të popullatës,  si gratë shtatzëna dhe personat në moshë mbi 60 vjeç.

 

  1. Në institucionet për kujdes të fëmijëve, (kopshtet) nuk duhet të praktikohet aktiviteti fizik dhe fëmijët nuk duhet të nxirren jashtë nga ora 11:00 deri në orën 17:00.

 

  1. Njësitë e vetëqeverisjes lokale, Kryqi i Kuq dhe qendrat për çështje sociale në rajonet e përfshira nga vala e nxehtë, të ofrojnë ndihmë për personat që jetojnë vetëm, të moshuar, të pafuqishëm dhe të pastrehët.

 

  1. Duke marrë parasysh faktin se  procese të caktuara të rrezikshme prodhimi dhe teknologjike mund të paraqesin rrezik shtesë për shëndetin e punëtorëve të ekspozuar, përkujtohen punëdhënësit e detyrimit për respektimin e rregulloreve ligjore në këtë fushë.

 

  1. Në mënyrë që punëtorët të mbrohen nga ekspozimi i drejtpërdrejtë i diellit, është e nevojshme organizimi i orarit të punës duke shmangur qëndrimin në ambient të hapur nga ora 11:00 deri në orën 17:00.

 

Në përputhje me rekomandimet, Qeveria miratoi konkluzionet:

  • Organet shtetërore dhe ndërmarrjet dhe institucionet publike t’i respektojnë rekomandime,
  • I rekomandohet sektorit privat të organizojë orarin e punës në mënyrë që të mbrojë punëtorët nga ekspozimi i drejtpërdrejtë i diellit dhe shmangie e qëndrimit në ambient të hapur në periudhë nga ora 11:00 deri në orën 17:00,
  • Kjo masë të jetë në kohëzgjatje prej dy ditë, deri në marrjen e vendimit të mëtejshëm,
  • Orari i punës në kopshte të organizohet në periudhë nga ora 7:00 deri në orën 17:00, kështu që mos të praktikohen aktivitete fizike dhe fëmijët mos të dalin jashtë pas orës 11:00.
  • Të gjithë subjektet juridikë që kryejnë aktivitete në ambient të hapur të ndërpresin aktivitetet në periudhë nga ora 11:00 deri në orën 17:00. Kjo  veçanërisht vlen për punëtorët që punojnë në ndërtimtari.